Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Ta pravila (skupaj s pravili o zasebnosti Marijinih obrokov in politiki piškotkov) pojasnjujejo pogoje uporabe, pod katerimi lahko uporabljate spletno mesto Marijini obroki.

Preden začnete uporabljati spletno stran, natančno preberite te pogoje uporabe.

Z uporabo spletnega mesta Marijini obroki potrjujete, da sprejemate te pogoje uporabe. Če se s temi pogoji uporabe ne strinjate, vas prosimo, da ne uporabljate spletnega mesta Marijini obroki.

Marijini obroki

To spletno mesto upravlja Mary’s Meals International (»mi«, »nas«, »naš«). Smo dobrodelna organizacija, registrirana na Škotskem (št. SC045223) in družba z omejeno odgovornostjo (št. SC488380) in imamo registriran sedež na naslovu Craig Lodge, Dalmally, Argyll, PA33 1AR. Trgujemo pod imenom Marijini obroki.

Dostop do naše spletne strani

Dostop do našega spletnega mesta je dovoljen začasno in lahko brez predhodnega obvestila umaknemo ali spremenimo storitev, ki jo nudimo na našem spletnem mestu (glejte spodaj). Ne bomo odgovorni, če iz kakršnega koli razloga naša spletna stran kadar koli ali v katerem koli obdobju ni na voljo. Dostop do našega spletnega mesta se lahko začasno prekine ali spletno mesto zapre za nedoločen čas, če se pojavi potreba.

Odgovorni ste za vse, kar je potrebno za dostop do naše spletne strani. Prav tako ste odgovorni zagotoviti, da so vse osebe, ki dostopajo do naše spletne strani prek vaše internetne povezave, seznanjene s temi pogoji in jih upoštevajo.

Pravice intelektualne lastnine

"Mary's Meals" je registrirana blagovna znamka Mary's Meals.

Smo lastnik ali dajalec licence za vse pravice intelektualne lastnine na spletnem mestu Mary’s Meals in v gradivu, ki je na njem objavljeno, razen če je navedeno drugače. Ta dela so zaščitena z zakoni in pogodbami o blagovnih znamkah in avtorskih pravicah po vsem svetu. Vse take pravice so pridržane.

Licenca

Dovoljeno vam je tiskanje in prenos izvlečkov z našega spletnega mesta za lastno uporabo na naslednji podlagi:

 

 • prenesene izvlečke uporabljate za nekomercialne [ali dobrodelne] namene;
 • na noben način ne spreminjate prenesenih izvlečkov (bodisi besedila ali slik);
 • uporabljate prenesene izvlečke v istem kontekstu, kot je takšno gradivo prikazano na spletni strani Mariji obroki, bodisi v povezavi z ustreznim besedilom ali kako drugače;
 • izvlečkov ne uporabljate na žaljiv način ali na kakršen koli način, ki je slabši ali bo povzročil škodo ugledu organizaciji Marijini obroki;
 • pravilno prepisujete prenesene izvlečke organizacije Marijini obroki s sklicevanjem na morebitne ustrezne avtorske pravice in obvestila o blagovnih znamkah ter naslednje obvestilo o dovoljenju:

»Ponatisnjeno z dovoljenjem organizacije Marijini obroki. Vse pravice pridržane."

Če ni navedeno drugače, so avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine v celotnem gradivu na spletnem mestu (vključno s fotografijami in grafičnimi slikami, vendar ne omejeno nanje) v lasti organizacije Marijini obroki ali naših dajalcev licence. Kakršna koli uporaba izvlečkov s spletnega mesta, razen v skladu s to licenco, za kakršne koli namene je prepovedana brez pisnega soglasja organizacije Marijini obroki. Če prekršite katerega od pogojev te licence, vaše dovoljenje za uporabo spletnega mesta samodejno preneha veljati in morate takoj uničiti vse prenesene ali natisnjene izvlečke s spletnega mesta.

Če imate kakršna koli vprašanja o tem, kako lahko uporabiti materiale, ki ste jih prenesli s te spletne strani, se obrnite na nas.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega se noben del spletnega mesta ne sme razmnoževati ali shranjevati na katerem koli drugem spletnem mestu ali vključiti v kateri koli javni ali zasebni elektronski sistem ali storitev brez predhodnega pisnega dovoljenja organizacije Marijini obroki. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene v teh pogojih, so pridržane.

Zanesljivost objavljenih informacij

Komentarji in drugi materiali, objavljeni na naši spletni strani, niso namenjeni kot nasvet, na katerega se lahko zanašamo. Zato zavračamo kakršno koli odgovornost in odgovornost, ki izhaja iz kakršnega koli zanašanja na taka gradiva s strani katerega koli obiskovalca našega spletnega mesta ali kogarkoli, ki je morda obveščen o kateri koli njeni vsebini.

Informacije o vas

Podatke o vas obdelujemo v skladu z našimi pravili o zasebnosti. Z uporabo našega spletnega mesta soglašate s takšno obdelavo in jamčite, da so vsi podatki, ki ste jih posredovali, točni.

Nalaganje gradiva na našo spletno stran

Kakršno koli gradivo, ki ga naložite na našo spletno stran, se bo štelo za nezaupno in nelastniško, zato imamo pravico do uporabe, kopiranja, distribucije in razkritja tretjim osebam katerega koli takega gradiva za kateri koli namen. Prav tako imamo pravico razkriti vašo identiteto kateri koli tretji osebi, ki trdi, da kakršno koli gradivo, ki ste ga objavili ali naložili na naše spletno mesto, predstavlja kršitev njihovih pravic intelektualne lastnine ali njihove pravice do zasebnosti.

Za vsebino ali točnost katerega koli materiala, ki ga objavite vi ali kateri koli drug uporabnik našega spletnega mesta, ne bomo odgovorni ali odgovorni tretji osebi.

Pravico imamo odstraniti kakršno koli gradivo ali objavo, ki jo objavite na našem spletnem mestu, če po našem mnenju takšno gradivo ni primerno za spletno mesto organizacije Marijini obroki.

Virusi, vdori in drugi prekrški

Našega spletnega mesta ne smete zlorabljati z zavestnim uvajanjem virusov, trojanov, črvov, logičnih bomb ali drugega gradiva, ki je zlonamerno ali tehnološko škodljivo. Ne smete poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do našega spletnega mesta, strežnika, na katerem je shranjeno naše spletno mesto, ali katerega koli strežnika, računalnika ali baze podatkov, povezanih z našim spletnim mestom. Našega spletnega mesta ne smete napadati z napadom z zavrnitvijo storitve ali porazdeljenim napadom z zavrnitvijo storitve.

Vse kršitve te določbe bomo prijavili ustreznim organom pregona in s temi organi bomo sodelovali tako, da jim bomo razkrili vašo identiteto. V primeru takšne kršitve vaša pravica do uporabe našega spletnega mesta takoj preneha.

Ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo povzroči porazdeljen napad zavrnitve storitve, virusi ali drugo tehnološko škodljivo gradivo, ki bi lahko okužilo vašo računalniško opremo, računalniške programe, podatke ali drugo lastniško gradivo zaradi vaše uporabe našega spletnega mesta ali na vaš prenos kakršnega koli gradiva, ki je objavljeno na njem ali na kateri koli spletni strani, ki je povezana z njim.

Povezava na spletno stran organizacije Marijini obroki

Lahko se povežete z našo domačo stranjo, pod pogojem, da to storite na način, ki je pošten in zakonit ter ne škoduje našemu ugledu ali ga izkorišča, vendar ne smete vzpostaviti povezave na način, ki bi namigoval na kakršno koli obliko povezovanja, odobritev ali zaznamek z naše strani, če ne obstaja. Pridržujemo si pravico do preklica dovoljenja za povezovanje brez predhodnega obvestila.

Če želite na kakršen koli način uporabiti gradivo na našem spletnem mestu, razen zgoraj navedenega, se obrnite na nas.

Povezave s spletne strani organizacije Marijini obroki

Kadar naše spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest in virov, ki jih zagotavljajo tretje osebe, so te povezave na voljo samo za vaše udobje. Ko uporabite te povezave, boste zapustili spletno mesto Marijini obroki. Nimamo nadzora nad vsebino teh spletnih strani ali virov in ne prevzemamo nobene odgovornosti zanje ali za kakršno koli izgubo ali škodo, ki lahko nastane zaradi vaše uporabe.

Zavrnitev odgovornosti

Čeprav si organizacija Marijini obroki prizadeva zagotoviti, da so informacije na naši spletni strani točne, ne jamčimo za točnost in popolnost gradiva na spletni strani. Organizacija Marijini obroki lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni gradivo na spletni strani. Gradivo na spletnem mestu je lahko zastarelo, zato se ne zavezujemo, da ga bomo posodabljali.

Odgovornost organizacije Marijini obroki

Gradivo, objavljeno na naši spletni strani, je na voljo brez kakršnih koli garancij, pogojev ali jamstev glede njegove točnosti. V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, s tem izrecno izključujemo:

 • vse pogoje, garancije in druge pogoje, ki bi jih sicer lahko vsebovali zakon, običajno pravo ali pravo pravičnosti;
 • kakršno koli odgovornost za kakršno koli neposredno, posredno ali posledično izgubo ali škodo, ki jo utrpi kateri koli uporabnik v povezavi z našim spletnim mestom ali v povezavi z uporabo, nezmožnostjo uporabe ali rezultati uporabe našega spletnega mesta, vseh spletnih mest, povezanih z njim, in katerega koli gradiva, objavljenega na njem, vključno z odsotnostjo omejitev, kakršne koli odgovornosti za:
 • izpad dohodka ali prihodka;
 • izgubo posla;
 • izgubo dobička ali pogodb;
 • izgubo pričakovanih prihrankov;
 • izgubo podatkov;
 • izgubo dobrega imena;
 • izgubljen čas vodenja ali pisarne in
 • kakršno koli drugo izgubo ali škodo katere koli vrste, ne glede na to, ali je nastala in ali je povzročena zaradi odškodninske odgovornosti (vključno z malomarnostjo), kršitve pogodbe ali drugače, tudi če je predvidljiva, pod pogojem, da ta pogoj ne preprečuje zahtevkov za izgubo ali škodo na vašem materialnem premoženju ali vse druge zahtevke za neposredno finančno izgubo, ki jih nobena od zgoraj navedenih kategorij ne izključuje.

To ne vpliva na našo odgovornost za smrt ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz naše malomarnosti, niti na našo odgovornost za goljufivo napačno navajanje ali napačno navajanje temeljne zadeve, niti na katero koli drugo odgovornost, ki je ni mogoče izključiti ali omejiti v skladu z veljavno zakonodajo.

Pristojnost in veljavno pravo

Škotska sodišča bodo imela izključno pristojnost za kakršne koli zahtevke, ki izhajajo iz obiska našega spletnega mesta ali so povezani z njim, čeprav si pridržujemo pravico do sprožitve postopka proti vam zaradi kršitve teh pogojev v vaši državi stalnega prebivališča ali kateri koli drugi ustrezni državi.

Te pogoje uporabe in vse spore ali zahtevke, ki izhajajo iz njih ali so v povezavi z njimi ali njihovo vsebino ali oblikovanjem (vključno z nepogodbenimi spori ali zahtevki), urejajo zakoni Škotske in se razlagajo v skladu z njimi.

Različice

Te pogoje uporabe lahko kadar koli popravimo tako, da spremenimo to stran. Pričakuje se, da občasno preverite to stran in se seznanite z morebitnimi spremembami, ki smo jih naredili, saj so za vas zavezujoče. Nekatera določila v teh pogojih uporabe lahko nadomestijo tudi določila ali obvestila, objavljena drugje na naši spletni strani.

Vaše skrbi

Če imate kakršne koli pomisleke glede gradiva, ki se pojavi na naši spletni strani, se prosimo obrnite na nas.

Zahvaljujemo se vam za obisk naše spletne strani.

Najmanj 93% vseh donacij je porabljenih neposredno za dobrodelne dejavnosti.