Vpliv našega dela

Ocena našega vpliva

Leto 2021 je bilo zahtevno, a tudi zelo uspešno za Marijine obroke.  Covid-19 je še naprej vplival na našo sposobnost prehranjevanja otrok na mestu njihovega izobraževanja, saj so bile šole od leta 2020 zaprte ali pa je bilo naše prehranjevanje otrok omejeno.

Kljub temu smo člani Marijinih obrokov lahko držali svojo obljubo do otrok, ki jih dosegamo (s programi prehrane v šoli, kjer je bilo mogoče, oziroma z obroki na domu, kjer je bilo potrebno). Svoje poslanstvo smo razširili tudi na dodatnih 425 058 otrok v 1240 šolah v 12 državah.

Leto 2021 je bilo pomembno tudi za našo dobrodelno organizacijo, saj smo dosegli globalni mejnik, da vsak šolski dan nahranimo dva milijona otrok ob tem, da smo imeli močan vpliv preko vseh naših programov.  

Naše letno poročilo prinaša pregled vseh zbranih podatkov o tekočem spremljanju našega dela in tudi tematski pogled na vpliv izvajanja naše obljube Malaviju preko obojega – prehrane na domu (večino šolskega leta) in vrnitve k prehrani v šolo (za sedem tednov).

BERITE NAŠE POROČILO

Naš vpliv skozi leta

Naše poročilo o petletnem učinku se nanaša na dva programa šolske prehrane v dveh največjih programih držav Malavi in Zambija.  V toku projekta smo se, da bi v celoti razumeli širino našega dela, posvetovali s številnimi otroki, učitelji, gospodinjci in prostovoljci. Rezultati študije, ki nas večinoma ne presenečajo, kažejo, da ima naše poslanstvo – zagotavljanje dnevnega obroka na mestu izobraževanja – resničen vpliv na otroke v smislu zmanjševanja lakote in povečanja ravni energije, dobrega počutja, dostopa do izobraževanja, udejstvovanja in napredka v izobraževanju, kakor tudi na podporo skupnosti pri usvajanju učenja.

Čeprav se bomo vedno osredotočali na otroke, ki jim služimo, je naš vpliv na skupnosti prav tako pomemben, radodarnost in predanost naših prostovoljcev in lokalnih skupnosti pa sta bistveni za našo strategijo šolske prehrane. 

Zagotovilo, da naše delo spreminja na bolje življenje otrok in skupnosti, ujetih v revščino, kaže, da se naša vizija uresničuje in da se naši napori doseči naslednjega otroka nikoli ne bodo končali.

Naslednji otrok

Naša prva prednostna naloga je, kot vedno, držati obljubo otrokom, ki so že v našem programu, ob tem pa moramo ves čas nadaljevati prizadevanja za dosego naslednjega lačnega otroka, ki čaka.

Naš strateški načrt za 2021–2023 (Naslednji otrok) zasleduje tri strateške cilje: nahraniti več otrok na mestu izobraževanja in pomagati tistim, ki trpijo zaradi posledic skrajne revščine v najrevnejših skupnostih na svetu; povečati svetovno gibanje in omogočiti več ljudem, da ponudijo svoj denar, dobrine, spretnosti, čas ali molitev za pospeševanje dela Marijinih obrokov; ter okrepiti organizacijo in globalno mrežo Marijinih obrokov (Mary's Meals) pri spodbujanju vizije, poslanstva in vrednot.

Prizadevamo si, da bi bili do konca leta 2023 sposobni postreči en obrok na dan trem milijonom otrok vsak šolski dan.

To je zelo ambiciozen načrt, vendar verjamemo, da je izvedljiv.

Naša zgodba o vplivu – ugotovitve na prvi pogled

  • Otrok, ki ima dovolj energije za spremljanje in koncentracijo med poukom, lahko doseže nepredstavljivo.
  • Programi šolske prehrane so splošno priznani kot stroškovno učinkovit način za boj proti revščini, saj obravnavajo takojšnje potrebe lačnih otrok in prispevajo k dolgoročnemu razvoju njihovih skupnosti.
  • Naše ugotovitve kažejo, da Marijini obroki v prvem letu našega programa zmanjšajo lakoto pri fantih in deklicah, učinek pa se ohranja skozi čas.
  • Otroci v Malaviju so imeli 29-krat večjo verjetnost, da v šoli nikoli ne bodo lačni, kot tisti, ki niso prejemali naših obrokov, otroci v programski skupini v Zambiji pa so imeli  šestkrat večjo verjetnost, da v šoli ne bodo trpeli lakote, kot tisti, ki niso bili vključeni v Marijine obroke.
  • Raven energije se je povečala tudi po samo enem letu našega programa hranjenja, pri čemer je imelo skoraj 100 % otrok v Malaviju in Zambiji »nekaj energije« ali »veliko energije«, potem ko so uživali Marijine obroke.
  • Marijini obroki pozitivno vplivajo tudi na obiskovanje šole in vpis v šolo, saj se v šolo vključi več otrok in tudi obiskujejo pouk. Potem ko so Marijini obroki uvedeni v izobraževalna okolja, skupnosti opazijo manj otrok, ki niso v šoli.

Z le 22 € lahko celo šolsko leto hranimo enega otroka na kraju izobraževanja.

Darujte sedaj